დაცულ ტერიტორიებზე, მუზეუმებში და თეატრებში ვიზიტორთა რაოდენობა გაიზარდა

საქსტატმა მონაცემი გამოაქვეყნა, რომლის თანახმადაც წლიურად 2021 წელს ჩატარებული სპექტაკლების რაოდენობა 83%-ით გაიზარდა. რაც შეეხება მუზეუმებს, 2021 წელს მუზეუმებში დამთვალიერებელთა რიცხოვნობა, წინა წელთან შედარებით 160.5%-ითაა გაზრდილი. 2022 წლის მაისის ჩათვლით, გაზრდილია საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა რაოდენობაც.

მსგავსი ვიდეოები