ნინო ბურჯანაძე, 9 ნოემბერი, 2007


2

#ნინო #ბურჯანაძის #სიტყვა #პარლამენტმა #დღიანი #საგანგებო #მდგომარეობა #დაამტკიცა #ნოემბერი

ნინო ბურჯანაძის სიტყვა, რომლის შემდეგ პარლამენტმა 15-დღიანი საგანგებო მდგომარეობა დაამტკიცა, 9 ნოემბერი, 2007