სალომე და გოდერძი პაპა დომინოს თამაშობენ Salome Plays Domino with Godzo Papa


2

#სალომე და გოდერძი პაპა დომინოს თამაშობენ #სალომე #გოდერძი #უჯარმა #დომინო #გიზო #სალომე უჯარმელი #Salome #Goderdzi #Gizo #Elena #Zhiguli #Vladik #Ujarme #201

სალომე და გოდერძი პაპა დომინოს თამაშობენ Salome Plays Domino with Godzo Papa