შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს თბილისის ფილიალში ახალი შენობა გაიხსნა


0

#video #sharing #camera phone #video phone #free #upload

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს თბილისის სტრუქტურულ ერთეულში ახალი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი შენობა გაიხსნა შენობის გახსნის ღო