დასკვნითი გამოცდების ინსტრუქცია კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის


0

#video #sharing #camera phone #video phone #free #upload

INSTRUCTIONS FOR THE FINAL EXAMS FOR THE STUDENTS OF CAUCASUS UNIVERSITY