თემო არაბული Temo arabuli


2

#არაბულის #თემო #მერაბ #საერთო #ლექსიხანდახან

თემო არაბულის და მერაბ არაბულის საერთო ლექსი\"ხანდახან\".