გოგოჭურები - მთიელთა თამაშობანი


1

#დები #გოგოჭურების #გაცოცხლებული #განახლებული #მივიწყებული #ძველი #ქართული #მთის #სიმღერები

Gogochurebi - Mtis simgerebis popuri\n\nდები გოგოჭურების მიერ გაცოცხლებული და განახლებული მივიწყებული ძველი ქართული მთის სიმღერები