დოკუმენტური ფილმი ჩვენი დაღესტნელები


1

ყვარლის მუნიციპალიტეტში სოფლებში ჩანთლისყურეში თივსა და სარუსოში დიდი ხანია ცხოვრობენ ჩვენი კავკასიელი თანამოძმენიხუნძები ეს ფილმი მოგვითხრობს მათი ტრად