ნიჭიერი 2015 ნახევარფინალი 21 დეკემბერი ემიგრანტების თხოვნით NICHIERI 21122015


3

ნიჭიერი 2015 ნახევარფინალი 21 დეკემბერი ემიგრანტების თხოვნით NICHIERI 21122015 ნიჭიერი 2015 ნახევარფინალი 21 დეკემბერი ემიგრანტების თხოვნით NICHIERI 2112