გზაჯვარედინის გავლა ნაწილი 1 მართვის მოწმობის თეორიული გამოცდის ბილეთები gzajvaredinis gavla


3

#გზაჯვარედინის გავლა #გზაჯვარედინის გავლის წესები #მართვის მოწმობა #თეორიული გამოცდა #ბილეთები #დეტალური განხილვა #პრავა #ვიდეოგაკვეთილები #gzajvaredinis gavl

ვიდეოგაკვეთილში დეტალურად არის განხილული მართვის მოწმობის თეორიული გამოცდის ბილეთები