მამა ნიკოლოზის სკანდალური ვიდეო ჩანაწერი


24

#სკანდალური #მასზე #ბაჩო #მისცემდა #ჩვენებას #მუქარაზე #ზეწოლაზე #განხორციელებულო #მხრიდან #ვიდეო

სკანდალური ვიდეო ჩანაწერი, სადაც მღვდელი მამა ნიკოლოზი საუბრობს პროკურატურის გამომძიებლის მხრიდან მასზე განხორციელებულო ზეწოლაზე და მუქარაზე თუ ცრუ ჩვენებას არ მისცემდა ბაჩო ახალაიას წინააღმდეგ