ნიაზ დიასამიძე 33ა ერთი დილა Niaz Diasamidze 33A Erti Dila


0

#niaz diasamidze #33a #ნიაზ დიასამიძე #erti dila #ერთი დილა #GMI #GMI Rights Managment #gza #გზა

Album Gza Year 2001 Composer Niaz Diasamidze Lyricist Niaz Diasamidze cp GMI Rights Managemen iTunes httpsitunesapplecomusartistniazdiasam