ჭვანის ხეობა შუახევი განდაგანა Tchvanis Kheobashi Shuakhevshi Shesrulebuli Gandagana


4

#chub1na.ge #www.facebook.com/chub1na.ge #georgian dance #folk dance #georgian folk dance #avtandil chubinidze #chub1na #georgia #dance #dancer #dancers #gand

httpswwwfacebookcomchub1nage