სამცხეჯავახეთში ახალი პარტია დაფუძნდა


0

#video #sharing #camera phone #video phone #free #upload

სამცხეჯავახეთში პარტია სოციალდემოკრატები საქართველოს განვითარებისთვის დაფუძნდა პარტიის ჩამოსაყალიბებლად რეგიონს სოციალდემოკრატების ლიდერი ესტუმრა გ