მშვენიერი სიმღერა ერთმა ბიჭმა ნაბდიანმა


8

#ერთმა ბიჭმა ნაბდიანმა #მარინა ფიფია-ოსინცევა #Марина Пипия-Осинцева #Marina Pipiya-Osinceva #Грузинская песня #Грузинская застольная #saqeifo #საქეიფო #Бесик

სიმღერას ასრულებს მარინა ფიფია ერთმა ბიჭმა ნაბდიანმა ჩვენს ეზოზე გადიარა ისე კოხტად აბიჯებდა გული დამიდარდიანა ნეტაი გულის ფიქრები თვალითაც ინახვებოდეს ბ