ბაჩო ჯიქიძე სილამაზის ლოდინში Piano version


1

ტექსტიმუსიკა ბაჩო ჯიქიძე პიანო თორნიკე ჯაფიაშვილი ბექ ვოკალი თიკუნა აბესაძე 2015 წ