ქალები ვაჟური ყრილობების პირისპირ ისტორიულად და დღეს


1

#„ქალთა საკითხი“ #„ვაჟური ყრილობები“

გადაცემაში კვლავ ფემინიზმის ისტორიას მივუბრუნდებით გავიხსენებთ ქალთა საკითხთან დაკავშირებულ დისკუსიას რომელიც მე19 საუკუნეში დაიწყო და დღემდე გრძელდება