მტკვრის თევზები რომლებიც გადაშენდნენ


3

#მტკვარი #მეთევზე #თევზები #ზუთხი #ორაგული

მტკვარში წლების წინ ზუთხის და ორაგულის დაჭერაც კი შეიძლებოდა მაგრამ ახლა ძირითადად ხრამულსა და ნაფოტაზე თევზაობენ მეთევზეები და ექსპერტები სახეობების გად