42 პარალელი პირველი მსოფლიო ომის დასრულების საუკუნოვანი იუბილე


1

#politics #crime #art #sport #georgia #tbilisi #batumi #kutaisi #rustavi #პოლიტიკა #საზოგადოება #კრიმინალი #სასამართლო #ეკლესია #თბილისი #ქუთაისი #ბათუმი #ხელ

პარიზში მსოფლიო ლიდერებმა პირველი მსოფლიო ომის დასრულების საუკუნოვანი იუბილე აღნიშნეს ომმა რომელმაც იმდროინდელი მსოფლიოს თითქმის ყველა ადამიანის ცხოვრებაზე