კვება ეკტომორფებისთვის 23 ნაწილი ვებინარი 227


1

#video #sharing #camera phone #video phone #free #upload

ბოდიბილდინგში ეკტომორფებისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს კვებას პრაქტიკამ აჩვენა რომ სპორტული კვების გარეშე ეკტომორფებისთვის სერიოზული შედეგების მიღწევა