მონოპოლიMonopoly თამაშის ინსტრუქცია


125

#მონოპოლი #თამაში #ინსტრუქცია #სამაგიდო თამაში #monopoly #board game #parkers #brothers #usa #popular #world #game #instruction #sales #skills #property #trad

ძალიან პოპულარული სამაგიდო თამაში მონოპოლის დეტალური ინსტრუქცია Board Game Monopoly Like the video Subscribe the channel Follow accounts Faceboo