ოცნება როგორც სულიერი პრაქტიკა


3

#მედიტაცია #გასხივოსნება #სულიერი #პრაქტიკა #სულიერი პრაქტიკა #სიყვარული #ოცნება

ოცნება და აქ მოცემული ოცნების მედიტაცია მოწოდებულია ადამიანი შეიყვანოს უმაღლესი შემოქმედების პრაქტიკაში ოცნების ნაკადში რაც მასში აღვიძებს შემოქმედს და