ვინ არის ჯორჯ არისონი


1

#video #sharing #camera phone #video phone #free #upload

მსოფლიოში წამყვანი ბიზნეს გამოცემის ქართული სახლი მკითხველს Shift Technologieსა და ჯადოსნური ტაქსის დღეისთვის CURBის დამფუძნებელს ჯორჯ არისონს გვაცნობს 21