ინგლისურის ენის ვიდეოგაკვეთილი


0

#Batumi #Ajara #Georgia #ბათუმი #აჭარა #საქართველო #Батуми #Аджария #Грузия

ვიდეორგოლში კარგადაა გადმოცემული ყველა ის აუცილებელი მარტივი საკომუნიკაციო ტერმინები და ფრაზები რაც მასპინძელს ტურისტის მისაღებად გასამასპინძლებლად მისთვი