უნიკალური აღმოჩენა საქართველოში არის თუ არა გრაკლიანის წარწერა დამწერლობის უძველესი ნიმუში


0

#art #music #rock #cinema #photo #alternative

სტუმარი ვახტანგ ლიჩელი გრაკლიანის ექსპედიციის ხელმძღვანელი