აკუსტიკა ყვარლის ტბის ცოცხალი სესიები Vol1


0

#Akustika #აკუსტიკა #acoustika #acustics #акустика #ღამის შოუ #ღამის შოუ პირველზე #ghamis shou #ghamis show #gamis shou #gamis show #ეკონომიკა #პოლიტიკა #მუსი

ლიზი რამიშვილი დიმიტრი ლეკვეიშვილი დიტრიხა ამ შორეულ ღამეში ავტორი ოთარ რამიშვილი SALIO გაზაფხულდა აყვავილდა ნუში გიორგი გიგაშვილი კლავიში ტეცო