მე დავამთავრე სიყვარულის დამარცვალება


73

#მე დავამთავრე სიყვარულის დამარცვალება #გიორგი შალვაშვილი #me davamTavre siyvarulis damarcvaleba #giorgi SalvaSvili

გიორგი შალვაშვილის ლექსი მე დავამთავრე სიყვარულის დამარცვალება მე დავამთავრე სიყვარულის დამარცვალება მე დავამთავრე ჩემი გულის გარდაცვალება ის სიყვარული დ