გამოკითხვა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტთან დაკავშირებით


0

#video #sharing #camera phone #video phone #free #upload

რა იციან მოქალაქეებმა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტსა და რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე ხალხის აზრით რა გავლენას მოახდენს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი საქართველოზ