სალომე 11 წლისაა ამერიკული დაბადების დღეროგორ ცხოვრობს ამერიკა


3

#გიზო უჯარმელი #როგორ ცხოვრობს ამერიკა #ამერიკული ცხოვრების წესი #ამერიკელები #ქართველები ამერიკაში #ქართველები უცხოეთში #ქართველები #აშშ #გიზო.ტვ #გიზო #სალო

სალომე 11 წლისაა ამერიკული დაბადების დღეროგორ ცხოვრობს ამერიკა ამერიკული დაბადების დღე