გუჯა ბურდული და თემურ ბაბლუანი რამდარირო


5

#უძინართა #მზე #გუჯა #ბურდული #რამდარირო #ramtariro #ramdariro #udzinarta mze

გუჯა ბურდული Guja Burduli თემურ ბაბლუანი Temur Babluani ramdariro ramtariro rimtariro რამდარირო რიმდარი გამოიწერეთ Subscribe არხი საუკეთესო ვიდ