პატრიარქის დაცვა ცეკვავს ცდოს სუხიშვილებთან ერთად Sukhishvili Tsdo


5

#პატრიარქის დაცვა ცეკვავს #patriarqis dacva cekvavs cdos #tsdo #cdo #patriarqis dacva cekvavs #georgian dance #folk dance #georgian folk dance #dance #world o

httpwwwfacebookcomchub1nage