რა არის კორონავირუსის პანდემიის გამოცხადების რეალური მიზანი ანუ აჯობებს თუ არა ტრამპი გლობალისტებს


0

#@ნინო ხაჩიძე #@ირაკლი გოგავა #@კორონავირუსი #@პანდემია #@გლობალისტების გეგმა #@მსოფლიო მთავრობა #@ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია #@ჯანმოს რეკომენდაციები

სტუმარი ირაკლი გოგავა ბლოგერიჟურნალისტი ნინო ხაჩიძე მოქმედებენ თუ არა ჩინეთი და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია შეთანხმებით და არიან თუ არა გლობალისტების