2021 წლის ლოგიკური მსჯელობა IV ვარიანტი, ტესტი №1

1 წლის წინ

2021 წლის სამაგისტრო ლოგიკური მსჯელობა IV ვარიანტი, ტესტი №1. ჩვენი ჯგუფი: https://www.facebook.com/groups/choosechrist

ვიდეოები „სამაგისტრო ტესტები"-ისგან