სესხების იურიდიული ნიუანსები

რუბრიკა "ექსპერტი ფინედუზე" თემით: სესხების იურიდიული ნიუანსები რუბრიკაში „ექსპერტი ფინედუზე“ სესხის აღებასა და მომსახურების პროცესთან დაკავშირებულ სხვადასხვა იურიდიულ საკითხებს მიმოვიხილავთ. რუბრიკის მოწვეული ექსპერტია საქართველოს ეროვნული ბანკის იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი მხარდაჭერის განყოფილების წამყავნი სპეციალისტი, საქართველოს უნივერსიტეტისა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლების მოწვეული ლექტორი, პრაქტიკოსი იურისტი - გიორგი ნონიაშვილი. 00:00 დასაწყისი; 03:56 - სესხით სარგებლობისას რა სახის ურთიერთობა ყალიბდება და რა ტიპის ხელშეკრულება ფორმდება მომხმარებელსა და ფინანსურ ორგანიზაციას შორის? 08:18 - მხარეთა შორის ხელშეკრულებების გაფორმების პროცესში როგორ ხდება საქართველოს ეროვნული ბანკის როგორც რეგულატორის გათვალისწინება? 10:10 - თუ ჩემი სესხი საჭიროებს უზრუნველყოფის წარდგენას … რას ნიშანავს ეს და რა უნდა ვიცოდე? 15:15 - რა არის თავდებობა? და რა უნდა ვიცოდეთ თავდებობის შესახებ? 17:10 - თავდებობის რა სახეები არსებობს? 21:15 - რა ძითადი პასუხისმგებლობებია თავდებობის ქვეშ? 24:28 - რა იურიდიული ბერკეტი აქვს მომხმარებელს თუ ჩათვალა, რომ მის უფლებებს არღვევს ფინანასური ორგანიზაცია? 27:47 - რას ნიშნავს სესხის ხანდაზმულობა? 30:03 - ვის ქავს უფლება ხანდაზმულად აღიაროს სესხი? 31:06 - თუ ჩემი სესხი პრობლემურია, მისის მართვის ან მოთხოვნის კუთხით რა უფლება აქვს ფინანსურ ორგანიზაციას? 34:21 - რას ნიშნავს გამარტივებული წარმოება? 41:41 - მე როგორც მომხმარებელს როგორ უნდა მესმოდე საქართველოს ეროვნული ბანკის როლი ჩემი და ფინანსური ორგანზიაციის ურთიერთობაში? 45:13 - თუ ჩემ აღებულ სესხს? კრედიტს? ვერ ვფარავ … შემიძლია, თუ არა, რომ მივმართო საქართველოს ეროვნულ ბანკს? 47:23 - თუ თაღლითობას აქვს ადგილი, თუ შემიძლია, რომ საქართველოს ეროვნულ ბანკს მივმართო და გამოიძიოს ეს საკითხი? 49:22 - თუ ჩემი პერსონალური მონაცემები გასაჯაროვდა, საქართველოს ეროვნული ბანკი გამოიძიებს ამ საკითხს? 51:03 - თუ ჩემი სესხის ამოღების პროცესში შევხვდი სამართალდარღვევას, შემიძლია მივმართო საქართველოს ეროვნულ ბანკს? 52:35 - თავდებობის გაუქმების შესაძლებლობა მაქვს თუ არა? 53:11 - საიდან აითვლება ხანდაზმულობის ვადა? 54:33 - მოგესალმებით, 2016 წელს მაქვს აღებული ონლაინ სესხი, რაზეც გადახდილი მაქვს პროცენტები, თითქმის სესხზე მეტი ამ შემთხვევაში რა უნდა მოვიმოქმედო, კონტაქტზეც აღარ გამოდიან? 56:03 - თუ არ ჩავიბარეთ შეტყობინება არ ჩავიბარეთ გამარტივებული წარმოების ფარგლებში, რა ხდება მაშინ? 57:15 - დასასრული. გახსოვდეთ, ფინანსური სირთულეების თავიდან აცილების საუკეთესო გზა, რისკებისა და შესაძლებლობების რეალისტურად შეფასებაა. შეფასებაში კი მხოლოდ და მხოლოდ ცოდნა დაგეხმარებათ. #ჩემიფინანსურიმეგზური #ფინედუ #ფინანსურიგანათლება

მსგავსი ვიდეოები