მიხეილ კოზაკოვი - რად ჰყვედრი კაცსა (რუსულად)

ნაწარმოების ავტორი: ნიკოლოზ ბარათაშვილი კითხულობს: მიხეილ კოზაკოვი ნაწარმოები ალბომიდან "ნიკოლოზ ბარათაშვილი - ლექსები"

მსგავსი ვიდეოები