მათემატიკა მე- 5 კლასი. თავი 3. პარაგრაფი 8. ნაწილი 3. გვ 60-70

სახელმძღვანელო: მათემატიკა მე-5 კლასი. ავტორები: გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ქურჩიშვილი გაკვეთილი: მათემატიკა მე- 5 კლასი. თავი 3. პარაგრაფი 8. ნაწილი 3. გვ 60-70 თემა: სამკუთხედი. ნაწილი 3. ამოცანების ამოხსნა 18-25 (გვ 63-64) საკლასო სამუშაო (მე-3 წიგნი) ყველა გაკვეთილს იხილავთ გვერდზე https://www.facebook.com/matematika5klasi/ "მათემატიკა მე-5 კლასში" და გვერდზე "მათემატიკის გაკვეთილები" #მათემატიკა #maswavlebeli #მასწავლებელი #მათემატიკა5კლასი #სკოლა #გაკვეთილი #ონლაინგაკვეთილი #5კლასი #დისტანციურისწავლება

მსგავსი ვიდეოები