ფინანსური აღრიცხვის მნიშვნელობა მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის

2 თვის წინ
Finedu-ის მიერ

ფინანსური აღრიცხვის მნიშვნელობა მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის თუ გაქვთ ბიზნესი და ხართ დაინტერესებული ფინანსური აღრიცხვით, რუბრიკაში „საუბრები ბიზნესზე“ სწორედ ბიზნესის ფინანსების მართვაზე ვისაუბრებთ: რატომ არის მნიშვნელოვანი ფინანსური აღრიცხვა? როგორ გავიგოთ, ბიზნესი ნამდვილად მომგებიანია თუ არა? რა იწვევს მომგებიანობის შემცირებას და როგორ ვაკონტროლოთ ხარჯები? როგორ განვსაზღვროთ, რამდენად გადახდისუნარიანია ბიზნესი? რამდენად შევძლებთ მიმდინარე ვალდებულებების გადახდას? როგორ განვსაზღვროთ, რამდენად ეფექტურად ვმართავთ ბიზნესს? 00:00 დასაწყისი; 01:51 ფინანსური აღრიცხვის მნიშვნელობა მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის; 03:44 რა არის ფინანსური აღრიცხვა? 06:01 მოწესრიგებული ფინანსური აღრიცხვა საშუალებას გაძლევს; 09:02 ხარჯების კონტროლი და ბიზნესის მომგებიანობის ანალიზი; 27:08 ბიზნესის ეფექტიანობის შეფასება; 29:08 როდესაც ბანკში მიდის მცირებიზნესმენი ბიზნესსესხის ასაღებად, რას უყურებს ბანკი? 34:16 ბიზნესის მფლობელი თვითონაც უნდა ერკვეოდეს ფინანსურ აღრიცხვებში? 35:40 საიდან უნდა გამოვითხოვოთ მაჩვენებლები სხვადსხვა ბიზნესებზე? 37:10 დასასრული. #ჩემიფინანსურიმეგზური #ფინანსურიგანათლება #ფინედუ #განათლება

ვიდეოები „Finedu"-ისგან