დიდი ქართველი მეცნიერის, ივანე ჯავახიშვილის თხზულებათა სრული კრებულის გამოცემაზე მუშაობა დაიწყო

დიდი ქართველი მეცნიერის, ივანე ჯავახიშვილის თხზულებათა სრული აკადემიური კრებულის გამოცემაზე მუშაობა დაიწყო

მსგავსი ვიდეოები