მოძრაობა, მანევრირება, სავალი ნაწილი 1 (ბილეთების განხილვა) ვიდეო გაკვეთილი

1 წლის წინ
kakhaber tkemaladze-ის მიერ

საგზაო მოძრაობის დროს ყველა მანევრის შესრულებას თავისი კანონით განსაზღვრული წესები აქვს. საგზაო მანევრში შედის მოძრაობის დაწყება, მარჯვნივ ან მარცხნივ მოხვევა, მობრუნება, უკუსვლით მოძრაობა, დაბრკოლების შემოვლა მოძრაობის ზოლის შეცვლა და ასე შემდეგ. მიმდებარე ტერიტორიიდან გზაზე გამოსვლისას მძღოლი ვალდებულია გზა დაუთმოს გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებასა და ქვეითს მარცხნივ მოხვევისას ან მობრუნებისას მძღოლი ვალდებულია სავალ ნაწილზე დროულად დაიკავოს განაპირა მარცხენა მდებარეობა, ხოლო მარჯვნივ მოხვევისას უკიდურესი მარჯვენა მდებარება და იქედან შეასრულოს შესაბამისი მანევრი. ყველა ბილეთის სანახავად გადადით ლინკზე https://www.youtube.com/channel/UCc7VBYcyHteEvZc2yzOhZ-A/videos

ვიდეოები „kakhaber tkemaladze"-ისგან