ბათუმში ჩავატარეთ სეპტორინოპლასტიკა!

ოპერაცია ჩატარებულია ბათუმში. პაციენტს დიდი კეხიანი ცხვირით, დაშვებული და ფართო ცხვირის წვერით, ცხვირის ძგიდის გამრუდებით ჩაუტარდა სტრუქტურული ულტრაბგერითი სეპტორინოპლასტიკა, ყველა ანატომიური სტრუქტურის არმირებით⁣⁣, რაც გვაძლევს საშუალებას მივიღოთ კარგი და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია სტაბილური შედეგი. ცხვირს მიეცა მაქსიმალურად ბუნებრივი და ესთეტიური ფორმა, აღდგენილია ცხვირით სუნთქვა.

მსგავსი ვიდეოები