ამჩნევთ ამ ნიშანს პროდუქტებზე ? - Recycling Symbol

(English- scroll down) ამჩნევთ ამ ნიშანს პროდუქტებზე? სამი ისარი, რომელიც ქმნის სამკუთხედს, იმაზე მიუთითებს, რომ ნარჩენის გადამუშავება შესაძლებელია, მაგრამ ეს არ გულისხმობს, რომ მას აუცილებლად გადაამუშავებენ. ყურადღება მიაქციეთ პლასტმასის პროდუქტზე დატანილი წრის შიგნით მითითებულ ციფრს. პლასტმასი კლასიფიცირდება შვიდ კატეგორიად, თითოეული მათგანი წარმოებულია განსხვავებული მასალისგან, რომლებიც მეტ-ნაკლებად მარტივად ექვემდებარება გადამუშავებას. შემდგომ ვიდეოებში, ვაპირებთ გაგაცნოთ თითოეული ციფრის მნიშვნელობა და აგრეთვე, გაჩვენოთ, თუ როგორ ხდება ნარჩენის გარდაქმნა დამატებითი ღირებულების მქონე პროდუქტად. ____ Have you noticed these sign-on products? it doesn’t mean that they will 100% recycle! The three arrows going in a triangle simply means that it's capable of being recycled but not necessarily recycled. Pay attention to the number usually indicated in the middle of this circle on plastic products. Plastics are classified into seven categories: a different material that is more or less easy to recyclable. In the next videos we are going to introduce you to each number meaning and how can they change to value-added material instead of trash

მსგავსი ვიდეოები