წარმატებულობის დაკარგვის ერთ ერთი მიზეზი

2 კვირის წინ

https://www.facebook.com/shotagud/