მათემატიკა მე- 5 კლასი. წიგნი 3. თავი 4. პარაგრაფი 1. ნაწილი 1. გვ 84- 87

სახელმძღვანელო: მათემატიკა მე-5 კლასი. ავტორები: გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ქურჩიშვილი გაკვეთილი: მათემატიკა მე- 5 კლასი. წიგნი 3. თავი 4. პარაგრაფი 1. ნაწილი 1. გვ 84- 87 თემა: მოვიპოვოთ და შევისწავლოთ მონაცემები. ნაწილი 1. თეორიული ნაწილი (გვ 84- 85) საკლასო სამუშაო ყველა გაკვეთილს იხილავთ გვერდზე https://www.facebook.com/matematika5klasi/ "მათემატიკა მე-5 კლასში" და გვერდზე "მათემატიკის გაკვეთილები" #მათემატიკა #maswavlebeli #მასწავლებელი #მათემატიკა5კლასი #სკოლა #გაკვეთილი #ონლაინგაკვეთილი #5კლასი #დისტანციურისწავლება

მსგავსი ვიდეოები