01.10.16 თეკუნას კულინარიუმი - შილაფლავი ბატკნის ხორცითა და სოკოთი


ვიდეოები „თეკუნას კულინარიუმი Tekunas Culinariumi"-ისგან