მეფე გიორგი მესამე - ძლიერი და სასტიკი ქართველთა მეფე...

Facebook - https://www.facebook.com/SAQARTVELO.ERTADERTIA.01/?ref=pages_you_manage გამოყენებული ვიდეოები: https://youtu.be/a6rWf0k8d78 https://www.youtube.com/watch?v=Vl3_rZuNHlo https://www.youtube.com/watch?v=naxBruGAoCk&t=10s https://www.youtube.com/watch?v=NgIVEqyfjfM&t=2s https://www.youtube.com/watch?v=N2B96s-MCyM&t=38s https://www.youtube.com/watch?v=7SpddNW7a3k&t=15s მუსიკა- არტეფაქტები...

მსგავსი ვიდეოები