ევროპაში, კერძოდ ესპანეთში, მაიმუნის ყვავილით გარდაცვალების პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა

ევროპაში, კერძოდ ესპანეთში, მაიმუნის ყვავილით გარდაცვალების პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა

მსგავსი ვიდეოები