მარტოკაცებმა არჭილო გააცოცხლეს - მთავრობის ყურადღება ნულია

© - საზღვრისპირა ხევსურეთში, არდოტიდან, იქ სადაც სამანქანო გზა მთავრდება, არჭილოში რისი მიტანაც ცხენებით შეიძლებოდა, ცხენებს აჰკიდეს, დანარჩენი ტვირთი მხრებითა და ზურგით მიზიდეს. 45 წლის ამირან და 47 წლის მამუკა ზვიადაურებმა მამაპაპისეული სახლების აღდგენა გადაწყვიტეს. გაზაფხულზე დაიწყეს და აღადგინეს კიდეც. არჭილო 2010 წლიდან ნასოფლარია.

მსგავსი ვიდეოები