ფოთში,საკრებულოს პირველი სხდომა, ხმაურით დაიწყო 03 12 21

"მეცხრე ტალღის" მასალების გამოყენებისას ვითხოვთ, რომ მოიხსენიოთ ,,მეცხრე ტალღა" და დაურთოთ დამაკავშირებელი მუდმივი ბმული http://nwbc.ge.

მსგავსი ვიდეოები