ალტ-ინტერვიუ, სტუმარი: დიმიტრი ლორთქიფანიძე

ალტ-ინტერვიუ (17.08.21) სტუმრები: დიმიტრი ლორთქიფანიძე საბანკო რეკვიზიტები: TBCBGE 22 GE63TB7505145068100010 ზურაბ მახარაძე Telegram: https://t.me/altinfocom Viber: https://bit.ly/3lN9SwE App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altinfocom.alt_info

მსგავსი ვიდეოები