ჭეშმარიტი განათლება | შივარამა სვამი

რა არის განათლების საზომი? რა არის ის, რის გამოც ადამიანები დაგვაფასებენ? შივარამა სვამი, ჩანაკას "მორალის კოდის" მეშვეობით ხსნის ჭეშმარიტი განათლების არსს მისამართი: თბილისი, ივანე კაჭარავას ქუჩა N16 Address: Tbilisi, Ivane Kacharava St. N16 Find us on Facebook: https://www.facebook.com/vedacenter/​ Check out: http://veda.ge/

მსგავსი ვიდეოები